NijnnoVision – Home

NijnnoVision: the key to success in innovation, implementation & optimization by vision.
We zijn en klein team van externe consultants met een internationale footprint, pragmatisch en down to earth. Ervaren wereldburgers, strategische en tactische professionals pur sang. Wij ondersteunen onze klanten in innovatie, implementatie en realisatie, duurzaamheidsambities en business continuity management. Dit doen we door het adopteren of (her-)ontwikkelen van missie, visie en strategie en het implementeren van deze. We zijn krachtig in het (her-)inrichten van processen en procedures, awareness-programma’s en culture alignment. We ontwikkelen en realiseren.

De wereld verandert en de snelheid waarmee neemt toe. Dit heeft impact op mens en milieu, organisaties en industrieën.  Nijnnovision biedt u een voorsprong op de concurrentie door proactief in te spelen op de kansen van morgen. Wij bieden ondersteuning aan organisaties, overheden en instellingen op operationeel, bestuurlijke en (lijn-) management niveau en hebben ruim 20  jaar ervaring op het gebied van innovatie, organisatie optimalisatie, business continuity management en corporate performance management. Voor meer over onze ‘Missie, Visie & Strategie‘ kijk hier

De technologische singulariteit heeft invloed op systemen, organisaties, mens en milieu. Mobiliteit, veiligheid, gezondheid, ondernemerschap en corporate governance modellen zullen de aankomende jaren drastisch veranderen. We zijn ons bewust dat de meeste oplossingen en innovaties voortdurend aan voortschrijdend inzicht onderhevig zijn. Onze benadering (Business Continuity Management), aanpak en betrokkenheid bij u als klant staat garant voor een de permanente optimalisatie en continuïteit van uw activiteiten.

Onze Interim Managers en Consultants van zijn
vanuit Nederland internationaal inzetbaar.

Met onze unieke business case gedreven aanpak geven wij altijd vooraf duidelijkheid over de te leveren prestatie, de verwachtingen en de investering. Met een ideale mix van business consultants, organisatiedeskundigen, project managers en ICT’ers, voeren wij succesvolle opdrachten uit voor een diversiteit aan Top 400-opdrachtgevers. Wij onderscheiden ons in de markt door ons pragmatisch en ‘down to earth’ handelen waarbij we naast het behalen van lange termijn doelstellingen, onze klanten ook direct baten laten incasseren door quick wins op te leveren. Kennis- en waardeoverdracht is ons uitgangspunt bij elke opdracht.

interim-managementAls u als bestuurder of ondernemer beter wil (blijven) presteren dan bieden wij het reële verschil. Wij zorgen ervoor dat de dagelijkse activiteiten en marges aansluiten op de strategische doelen van uw onderneming. Voor organisaties, initiatieven en projecten in zwaar weer kunnen we vaak het verschil betekenen tussen (genoodzaakt) stoppen of gas bij.

Benieuwd naar onze aanpak? Kijk hier of bel ons voor een afspraak.