Innovatie

logo_blck_singleInnovatie heeft betrekking op nieuwe ideeën, milieu, goederen, diensten en processen. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere – sociale – verbanden.
Het innovatieproces omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing van o.a. producten, diensten en productieprocessen. Onze passie en ons doel is o.a. de hedendaagse technologische- en sociale innovatie te begeleiden naar een optimale balans met natuur en milieu.

NijnnoVision ziet innovatie meer dan alleen een verbetering of bevordering van duurzaamheid. Innovatie kan ook in organisatie, management, sales of marketing plaatsvinden. De gevolgen van het op een nieuwe wijze toepassen van een bestaand product of werkproces kunnen even groot zijn als de gevolgen van de introductie van het product of proces zelf.

NijnnoVision is gespecialiseerd in de realisatie van zes typen innovatie:
Milieu en Innovatie
Technologische Innovaties
– Social Innovation
– Innovation Management
– Business Innovation
– Product Innovation

en het besturen van initiatieven en innovaties m.b.t.
mobile loyalty & incentives,
mobile marketing techniques & strategies,
artificial intelligence, robotics & iot,
business intelligence met behulp van data mining techniques en business analytics.

Daarnaast adviseren, ontwikkelen en realiseren, implementeren, coachen en managen uw uitdagingen. Met een team van specialisten reageren onafhankelijk op de functionele behoefte van u als klant en relatie.