Innovation Management

logo_blck_singleOm werkelijk innovatief vooruitstrevend te kunnen zijn, moeten randvoorwaarden bestaan die het mogelijk maken om van een idee tot een succesvolle introductie te komen. Wij faciliteren dit proces met kennis, kunde en een netwerk van specialisten.
Innovation Management onderzoekt de beheersing van innovatieprocessen. Met de inzet van wetenschappelijke theorieën, instrumenten en technieken streven we erna om innovaties binnen en tussen bedrijven te beheersen en te verbeteren. Dit doen we door het analyseren en verklaren (in termen van kwaliteit, kosten en tijd) van de huidige innovatieprestatie van bedrijf, organisatie of strategische allianties.

“Wij verbeteren prestaties door het herontwerpen
van (innovatie)processen en procedures”.

Innovation Management is binnen NijnnoVision:

  • Realisatie van een concreet nieuw concept binnen 3-6 maanden;
  • Een snelle en pragmatische implementatie;
  • Overdracht van kennis en ervaring;
  • Deelname in een netwerk van specialisten;
  • Keuzes uit meerdere business cases;
  • Een projectmatige benadering;
  • Een ‘from scratch’ benadering;
  • We laten niet los: participatie en fundraising behoort tot de mogelijkheden.

Wij creëren en houden overzicht over alle aspecten die bij een innovatie van toepassing zijn. Omdat innovatie een bewust proces behoort te zijn maken we het meetbaar en bestuurbaar en benaderen we het projectmatig.

Het uitvoeren van een audit of (her-)inrichten en optimaliseren op macro- en microniveau van de ondersteunde en primaire activiteiten (oftewel Value Chain) inclusief de organisatiecultuur is onderdeel van Innovation Management.