Interim Management

logo_blck_singleTijdelijke inzet voor een Permanent Resultaat

Onze interim-managers zijn zeer tijdelijk van aard. We zijn inzetbaar bij o.a. vervanging van een huidige of vorige manager of directielid. Zo bieden we een oplossing wanneer er een opvolger of tijdelijke vervanging moet worden gevonden of tijdelijke ondersteuning op een specifiek gebied.

Wij helpen u om uw organisatie op de juiste koers te houden dan wel te brengen. Onze bijdrage moeten een aantoonbare toegevoegde waarde hebben. Zo kan er sprake zijn van overbruggingsmanagement of management gericht op veranderingen. Indien er sprake is van verandermanagement staat bij het bewerkstelligen van veranderingen het gedrag en de competenties van de managers/medewerkers centraal; zij vormen de kracht van de organisatie.

Onze open houding werkt inspirerend, gericht op ontwikkeling, innovatief, informeel en zakelijk tegelijk. Ons analytisch vermogen kan de complexe vraagstukken tot in de kern benoemen. Bij werkzaamheden als Interim manager kunnen aspecten genoemd onder consultancy (strategie & processen) en Coaching (begeleiding) qua uitwerking een integraal onderdeel vormen van de opdracht. We werken volgens een bewezen methodiek, resultaatgericht, inspirerend en verbindend voor de betrokkenen. 

“Bij een tekort aan kennis, tijd of ervaring, klant/leveranciers conflicten, grote tijdelijk projecten of aanbestedingen, ziekte of tijdelijk verlof, interne conflicten of onenigheid, fusie of reorganisatie of een doorstart of wanneer dit vereist wordt door externe instanties zoals banken, investeerders of curatoren. Bij het vertrek van een leidinggevende nemen wij tijdelijk waar, en begeleiden we de werving en selectie van de geschikte opvolger”

C-Level
Veel organisaties ervaren regelmatig dringende behoefte op C-level posities als gevolg van een steeds veranderende merkt. Een gebrek aan effectief leiderschap kan leiden tot een verminderde focus op resultaat en een financiële achteruitgang. Wij begrijpen de uitdagingen voor managers en bestuurders en bezitten het talent en het vermogen om niet-traditionele oplossingen als een interim C-level executive aan te bieden.

We zijn vooral bekend in deze rol door het gebruik van ervaren gekwalificeerde professionals met gemiddeld meer dan 20 jaar internationale ervaring.