Milieu en Innovatie

logo_blck_singleDuurzaamheid, Veiligheid, Milieu en Innovatie
” We ondersteunen actief projecten en initiatieven binnen de Biobased Economy (BBE), maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken. Adviserend, begeleidend en realiserend”.

Wij steken het niet onder stoelen of banken dat ook wij onze zorgen maken over het milieu. En dat is niet van de laatste jaren. Al meer dan 20 jaar zijn we actief betrokken als ervaren en deskundige partner bij het bedrijfsleven, overheid, semioverheid en non-profit organisaties ondersteunend aan oprechte duurzaamheidsambities.  Omdat het overgroten deel (>80%) van de externe plannen en ideeën nooit tot uitvoering of realisatie komt slaan wij deze brug. Wij sturen experts aan op het gebied van milieu, klimaatverandering, veiligheid en andere onderwerpen die de leefomgeving raken.

Wij runnen het programma, project of initiatief.
Wij zorgen dat een idee of initiatief geïmplementeerd en gerealiseerd word.

De overgang naar een duurzame Circular & Biobased Economy vraagt om innovatiekracht en wetenschappelijke kennis over groene grondstoffen, vertaald naar de praktijk. We realiseren nieuwe ketens, technieken en producten die de economie duurzamer maken. Met ons werk verbeteren we de concurrentiekracht van individuele bedrijven én van de economie en leveren we een bijdrage aan de kwaliteit van leven, lokaal en globaal. Wij helpen bedrijven en overheden bij het zetten van stappen naar een bedrijfsvoering en een economie die niet meer afhankelijk is van fossiele grondstoffen.

Op onze geheel unieke, innovatieve en eigen wijze ondersteunen wij onze klanten in het herzien, inrichten, strategisch ontwerpen en formuleren van missie, visie en beleid en de realisatie hiervan. Het betreft hier niet alleen de klant en haar inhouse activiteiten, het creëren van de inhouse awareness, inrichten van processen en procedures maar ook het begeleiden en verzorgen van de communicatie-uitingen zoals blogs, vlogs, ‘old-school’ audio en video communicatie, marketing campagnes, rapporten, brochures en naslagwerk.

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van individuen en organisaties in het binnen- en buitenland die u en ons kunnen bijstaan bij complexe vraagstukken of het creëren van unieke oplossingen op het gebied van uw duurzaamheid, veiligheid, klimaat, energie en milieu.

Of het gaat om een stijgende zeespiegel of een dalend maaiveld door gaswinning, meer energie-efficiëntie is nodig in de strijd tegen de klimaatverandering. Economische bedrijvigheid levert welvaart, maar kan ook onze leefomgeving en gezondheid schaden. Door innovatief te kijken milieu en de gezondheid, beschikbare data te analyseren en de relatie tussen maatschappij en milieu in kaart te brengen hopen wij een bijdragen te leveren aan het milieubeleid van onze relaties.

De impact op processen bij bedrijven of om het transport over water, weg, spoor of door buisleidingen. Om mensen in de omgeving te beschermen dienen de risico’s (plaatsgebonden en groepsrisico’s) in kaart te worden gebracht en up to date te worden gehouden. Veiligheid en gezondheid gaan vaak hand in hand. Onze partners hebben de beschikbare kennis en ervaring paraat van o.a. wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), (milieu)vergunning, gebouwveiligheid en veiligheidsbeheer- en veiligheidsmanagementsysteem. Wij gaan bij voorkeur een langdurige relatie aan met onze klanten zodat we niet alleen vandaag, maar ook morgen mogen bijdragen aan de toekomst en continuïteit van uw organisatie, een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving.

Onze eigen bijdrage?
Wij dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor morgen. Daarom maken hebben we ons zakelijk en individueel gedrag aangepast binnen de beschikbare mogelijkheden van nu. Vanzelfsprekend doen we dat op een intelligente en bewuste manier, selecteren we onze klanten en opdrachten die passen binnen dit duurzame beleid.  Zelf werken wij 100% papierloos en bij onze klanten doen we ons uiterste best deze besparende en toekomstgerichte filosofie door te voeren. Papieren post sturen we terug met het verzoek om digitaal te communiceren. We werken met flexibele en beschikbare kantoorlocaties, vervoeren ons bij voorkeur elektrisch of per openbaar vervoer. We communiceren voor zover mogelijk via Video Conference of Skype om niet onnodig te reizen.