Optimalisatie

logo_blck_singleNijnnoVision realiseert voor haar klanten een zo goed of gunstig mogelijke inrichting en beheersing van één of meerdere (keten)activiteiten. Wij (her-)ontwikkelen missie, visie en strategie en implementeren deze.

Kaizen, Lean, Six Sigma
We herdefiniëren, optimaliseren, standaardiseren en implementeren processen, procedures, systemen, producten en diensten ten behoeve van voortdurende verbeteringen. We zetten de mens centraal, maken bewust en elimineren verspilling van middelen en energie (zowel mentaal als fysiek). Organisatie breed en diep.

Onze passie: het voor onze relaties inrichten en managen van Business Process Management en Business Continuity Management en het daarbij behorende ‘Change Management’. Maar ook het periodiek evalueren en beoordelen van alle organisatie aspecten zoals bijvoorbeeld in relatie tot de missie, visie en strategie.

Het optimaliseren van de organisatiecultuur draagt bij aan een effectiever en efficiënter verloop van bedrijfsprocessen en aansluiting bij de organisatiedoelstellingen. De organisatie cultuur heeft zijn uitstraling naar buiten en zegt zo veel over de (invulling van) missie, visie, strategie en managementstijl. De impact en invloed van de organisatiecultuur op het bedrijfsresultaat is dan ook goed meetbaar, en draagt bij aan de in-house bewustwording bij in- en externe medewerkers. Wij begeleiden het onderzoek naar de organisatiecultuur en adviseren/coachen leidinggevende in de rol van cultuurbepalers en cultuurdragers binnen de organisatie.

Innovation Management
Het uitvoeren van een audit of (her-)inrichten en optimaliseren op macro- en microniveau van de ondersteunde en primaire activiteiten (oftewel: Value Chain) inclusief de organisatiecultuur is onderdeel van ‘Innovatie Management’

Wij staan u als strategische partner terzijde: tijdens het hele proces, vanaf de lancering tot en met de optimalisatie van het programma….  Wij creëren en houden overzicht over alle aspecten die bij een optimalisatie van toepassing zijn. Omdat dit een bewust proces behoort te zijn maken we het meetbaar, bestuurbaar en overdraagbaar, en benaderen we een opdracht projectmatig.